top of page

Sera: CO2 Tabs Plus su tablet koje omogućavaju uvođenje CO2 u akvarijumu bez prosustva CO2 boca. Korišćenje CO2 tableta zahteva kontejner (spoljnu jedinicu) u kojoj će tablete da se rastvaraju (Sera: CO2 Start). Nakon kontakta sa akvarijumskom vodom svaka tableta oslobađa oko 100 ml CO2 (što je otprilike 2500 mehurića) kao i elemente u tragovima i vitalizirajuće supstance. Obezbeđuje kontinuirano snabdevanje akvarijuma sa ugljen dioksidom neophodnim za pravilan rast biljaka. Pakovanje sadrži 20 tableta.

Sera CO2 Tablete

РСД1,250.00Price
bottom of page