top of page

Magi predstavlja kompletan biološki i mehanički filtracioni sistem za održavanje kvaliteta vode.

Ovaj filter poseduje raspršivač vazduha koji se može postaviti iznad ili ispod nivoa vode.

Ako se koristi bez raspršivača, ovaj filter ispumpava mešavinu filtrirane vode i vazduha u akvarijum kako bi se poboljšao nivo kiseonika.

Magi 200 pogodan je za slatkovodne i morske akvarijume do 40 L.

Magi 380 pogodan je za slatkovodne i morske akvarijume do 80 L.

Magi 700 pogodan je za slatkovodne i morske akvarijume do 120 L.

Magi 1000 pogodan je za slatkovodne i morske akvarijume većih dimenzija.

Resun: Unutrašnji filter Magi

РСД0,00Cijena
bottom of page