top of page

Atman At-a2500 vazdušna pumpa služi za aeraciju i cirkulaciju vode u akvarijumu. Još jedna od bitnih uloga vazdušne pumpe je i filtracija vode putem sunđer filtera ili korner filtera. Važno je napomenuti da vazdušna pumpa nesme da dođe u kontakt sa vodom i treba je držati iznad nivoa vode.

At-a2500 je vazdušna pumpa sa jednim izvodom.

Karakteristike:

-snaga: 3W

-protok vazduha: 2l/min

-za akvarijume: 80-100lit.

Atman Vazdušna Pumpa At-a2500

РСД690,00Cijena
bottom of page