top of page

Sera flore carbo je preparat koji predstavlja jednostavnu alternativu za uvođenje CO2 u akvarijum i omogućava snažan i zdrav razvoj biljaka. Samim tim, on zamenjuje kompletan CO2 sistem.

 

SERA Flore 1 carbo 250ml

1.350 RSDPrice
bottom of page