top of page

Brzorastvarajući Tetra AquaSafe transformiše vodu sa česme u vodu koja je pogodna za akvarijumske ribe. Supstance koje sadrži voda sa česme kao što su hlorin, hloramin i teški metali (cink, bakar, olovo) su odmah neutralizovane vezujući se za komleksni agens. Nova formula obezbeđuje zdravu vodu i ribe jedinstvenom kombinacijom vitamina, prirodnih biopolimera kao i hranljivih minerala.

Tetra Aqua Safe 100ml

SKU: 4004218159334
0 RSDPrice
bottom of page