top of page

Aktivni ugalj je najčešće korišćeni hemijski filter u slatkovodnoj i morskoj akvaristici. Kao takav apsorbuje u sebe štetne materije iz akvarijuma, sve lekove koje koristimo pri lečenju, teške metale, vodonik sulfid… Netačno je da aktivni ugalj odstranjuje amonijum, ili nitratne i nitritne jone.

Aktivni ugalj Liya LY201 250gr

РСД280.00Price
bottom of page